ประเภท : กิจกรรม
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน...

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล... [อ่าน : 21 ครั้ง]

กิจกรรมร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาน...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหา... [อ่าน : 21 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการวันภาษาไทย และโค...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทย และโครงการภูมิปัญญาไท... [อ่าน : 12 ครั้ง]

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักก...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายอิศรา อยู่ยิ่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พร้อมด้วย คณะครู เข้... [อ่าน : 33 ครั้ง]

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะระ...

เมื่อวันที่ 6-12 กรกฏาคม 2562 ได้ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดน่าน [อ่าน : 26 ครั้ง]

เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแ...

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2562 ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 [อ่าน : 29 ครั้ง]

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึ...

กิจกรรมงวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 33 ครั้ง]

กิจกรรมพิธีทำบุญและเปิดอาคารศู...

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง ได้จัดงานเปิดอาคารศู... [อ่าน : 36 ครั้ง]

กิจกรรมกี่ยวกับกฏหมายจราจรบนท้...

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ได้เข้ามาให้ความรู้ก้บลูกเสือชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยส... [อ่าน : 33 ครั้ง]

กิจกรรมเข้าร่วมในพิธีการเดินสว...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้นำกองลูกเสือพร้อมด... [อ่าน : 36 ครั้ง]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติด วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรได้จัดกิจกรรม รณรงค์... [อ่าน : 30 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน...

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนัก... [อ่าน : 106 ครั้ง]

กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีัมอบประกาศนียบัตร ผู้ส... [อ่าน : 86 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เผย...

จัดดำเนินโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่ธรรมะสู่เยาวชนยุคใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 " กิจกรรมยกวัดเข้... [อ่าน : 138 ครั้ง]

กิจกรรมเดินขบวนลูกเสือ

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนลูกเสือ เนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [อ่าน : 263 ครั้ง]

กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน และมหกรรม...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดแรงงาน และมหกรรมวิชาชีพ เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถ... [อ่าน : 243 ครั้ง]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 258 ครั้ง]

กิจกรรมวันไหว้ครู

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 290 ครั้ง]

มีกิจกรรม ทั้งหมด 18